CÁC DỊCH VỤ HIỆN CHOCONGNGHETHIETBINGHEAN ĐANG TRIỂN KHAI

CHOCONGNGHETHIETBINGHEAN chú trọng đầu tư nâng cao cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ. Hiện nay, CHOCONGNGHETHIETBINGHEAN đã và đang liên kết, hợp tác với rất nhiều viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động KHCN trong và ngoài nước nhằm xây dựng nguồn lực phong phú, đa dạng. CHOCONGNGHETHIETBINGHEAN cam kết phục vụ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi tham gia các dịch vụ của Chocongnghethietbinghean với lòng nhiệt tình và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

1- Cung cấp thông tin trong và ngoài nước:

- Công nghệ, thiết bị và đối tác  chào bán

- Công nghệ, thiết bị và đối tác tìm mua

-  Kết quả nghiên cứu  KH&CN

- Văn bản pháp luật về KH&CN.

- Tư vấn KH&CN

- Tin tức và sự kiện KH&CN.

- Hồ sơ thành viên Techmart ảo và doanh nghiệp
2- Dịch vụ:
- Cung cấp thông tin theo yêu cầu  của các đơn vị thành viên.
- Cung cấp thông tin tổng hợp, trọn gói theo yêu cầu.
- Dịch vụ liên quan đến xúc tiến giao dịch, đầu tư, chuyển giao công nghệ thuộc mọi lĩnh vực.
-  Đào tạo và chuyển giao các sản phẩm của CHOCONGNGHETHIETBINGHEAN
Các dịch vụ sẽ triển khai:
1. Dịch vụ tư vấn đầu tư, đổi mới công nghệ- thiết bị
- Tư vấn lựa chọn công nghệ- thiết bị phù hợp với nhu cầu đầu tư.
- Tư vấn lập hợp đồng chuyển giao công nghệ/mua bán thiết bị.
- Hỗ trợ các thủ tục vay vốn ngân hàng, quỹ của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ.
- Hỗ trợ các thủ tục nhập khẩu, giao dịch, trao đổi với đơn vị cung cấp nước ngoài (đối với công nghệ được chuyển giao từ nước ngoài).
- Hỗ trợ hoạt động khác: làm thủ tục kiểm định chất lượng sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng website quảng bá sản phẩm, dịch vụ, …
2. Dịch vụ nhận đặt hàng công nghệ
Khi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đặt hàng về một công nghệ nào đó mà trên thị trường không có hoặc có nhưng không phù hợp, Chocongnghethietbinghean sẽ liên hệ với các viện, trường, doanh nghiệp hoạt động KHCN, các nhà khoa học ở cả trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu đó.
Quy trình thực hiện:
Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và Tìm kiếm, lựa chọn, liên hệ, trao đổi với các tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước để nhận yêu cầu và Đàm phán ký kết hợp đồng, Triển khai hợp đồng Thành công/thất bại/ Kết thúc
3. Dịch vụ cung cấp chuyên gia khoa học và công nghệ
- Tư vấn lựa chọn công nghệ- thiết bị phù hợp với nhu cầu đầu tư.
- Tư vấn lập hợp đồng chuyển giao công nghệ/mua bán thiết bị.
- Hỗ trợ các thủ tục vay vốn ngân hàng, quỹ của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ.
- Hỗ trợ các thủ tục nhập khẩu, giao dịch, trao đổi với đơn vị cung cấp nước ngoài (đối với công nghệ được chuyển giao từ nước ngoài).
- Hỗ trợ hoạt động khác: làm thủ tục kiểm định chất lượng sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng website quảng bá sản phẩm, dịch vụ, …
4. Dịch vụ tư vấn lập và đăng ký chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ
- Tư vấn, lập hợp đồng chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của bên nhận hoặc bên chuyển giao công nghệ.
- Đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục xin đăng ký chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ tại các Sở Khoa học và Công nghệ đối với công nghệ khuyến khích chuyển giao; tại Bộ KH&CN đối với công nghệ hạn chế chuyển giao và loại hình khác theo quy định. 
5. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ
- Tư vấn về điều kiện, trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp KHCN
- Tư vấn, giới thiệu các cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp KH-CN
- Tư vấn lập hồ sơ, nhận uỷ quyền tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ và theo dõi việc xử lý hồ sơ tại các cơ quan chức năng từ khi nộp cho đến khi có kết quả.
6. Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
- Tư vấn về điều kiện, quyền lợi, trách nhiệm, trình tự thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN
- Tư vấn lập hồ sơ, nhận uỷ quyền tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ và theo dõi việc xử lý hồ sơ tại các cơ quan chức năng từ khi nộp cho đến khi có kết quả.
7. Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, chương trình trình diễn công nghệ- thiết bị
Chocongnghethietbinghean hỗ trợ các đơn vị có nhu cầu quảng bá, giới thiệu, chào bán công nghệ, thiết bị, giải pháp phần mềm đến khách hàng trên thị trường Hải Phòng và một số tỉnh, thành lân cận thông qua các hình thức tổ chức hội thảo, chương trình trình diễn, giới thiệu công nghệ, triển lãm, … . 
8. Dịch vụ cung cấp thông tin công nghệ thiết bị theo yêu cầu
Cung cấp các thông tin liên quan đến công nghệ- thiết bị theo yêu cầu của khách hàng bao gồm:
- Thông tin về giải pháp, quy trình công nghệ, thông số, đặc tính kỹ thuật, model, hình ảnh, giá cả
- Thông tin về hiệu quả kinh tế, khả năng ứng dụng, các đơn vị đã và đang áp dụng
- Thông tin đánh giá, so sánh với các công nghệ, thiết bị cùng loại.    
- Thông tin về nhà cung cấp, nhà nhập khẩu, nơi sản xuất.
9. Dịch vụ cung cấp máy móc, thiết bị
Chuyên cung cấp máy móc, thiết bị cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Đảm bảo đúng nguồn gốc, chất lượng và giá thành hợp lý