Lĩnh vực > Long An Đăng tin

Phê duyệt quy hoạch môi trường quốc gia trước năm 2018

Sáng 23/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đã chủ trì cuộc họp với Ban soạn thảo và Tổ biên tập về xây dựng Dự thảo Nghị định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Kế hoạch bảo vệ môi trường.
 
Theo báo cáo của Tổ soạn thảo, Dự thảo số 4 của Nghị định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, ĐMC, ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm 7 chương, 22 điều.
Dự thảo Nghị định nêu rõ, quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia gồm những nội dung như: đánh giá tổng quan diễn biến môi trường có tính đến các quy hoạch đã phát triển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong điều kiện biến đổi khí hậu; diễn biến môi trường rừng và đa dạng sinh học, định hướng quản lý môi trường rừng và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; thực trạng môi trường biển, hải đảo, các giải pháp bảo tồn và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; thực trạng xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải; các định hướng quản lý và các giải pháp quy hoạch; thực trạng hệ thống quan trắc môi trường, các định hướng quản lý và các giải pháp quy hoạch; các bản đồ quy hoạch tỷ lệ tối thiểu 1:250.000 đến 1:1.000.000.
                                                                                     
Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh sẽ dưới hình thức báo cáo riêng, gồm những nội dung chính như quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia với yêu cầu ở mức độ chi tiết hơn, các bản đồ phải được lập với tỷ lệ tối thiểu từ 1:50.000 đến 1:250.000 và phải làm rõ các chương trình, dự án BVMT ưu tiên.
Dự thảo nêu rõ, thời điểm phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia lần đầu là trước ngày 1/1/2018. Thời điểm phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh lần đầu sẽ là trước ngày 1/1/2019.
Liên quan đến công tác đánh giá tác động môi trường, đa số thành viên Ban soạn thảo cho rằng, Tổ soạn thảo cần tập trung rà soát kỹ danh mục các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; danh mục các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; danh mục các dự án thuộc trách nhiệm thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ TN&MT. Đây là vấn đề trọng tâm, cần lưu ý thẩm định, rà soát và xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương vì khi Nghị định được ban hành sẽ tác động lớn đến việc thực thi, thi hành Nghị định trong điều kiện thực tế của nước ta.
Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Soạn thảo, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến cho rằng, việc ban hành Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng bảo đảm các điều kiện cho việc tổ chức thi hành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) năm 2014 một cách hiệu quả nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.
Thứ trưởng đề nghị Tổ soạn thảo khẩn trương rà soát, bổ sung, sửa đổi những nội dung góp ý của các đại biểu để xây dựng hoàn chỉnh Nghị định đảm bảo đúng tiến độ được giao.
Phương Anh (ảnh: Hoàng Minh)
 

Ý kiến của bạn

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Danh sách thảo luận

  • 28/12/2012

    Điện lực Sơn Trà cũng là đơn vị đạt giải tập thể chương trình thi đua


  • 02/01/2013

    Công nhân ngành Điện đồng hành cùng tiết kiệm điện” với mức tiết kiệm trong tháng 6, 7 và 8/2012 là 10.667 kWh tương ứng 27,95% so với cùng kỳ năm 2011.


Thống kê diễn đàn
  • - Hiện tại có 1 thành viên tham gia trực tuyến diễn đàn.
  • Bài gủi: 8
    Chào mừng mis 5, vừa tham gia diễn đàn