DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 9001 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Ngày đăng: 20/02/2019

Giá: Liên hệ trực tiếp

THÔNG TIN NGƯỜI BÁN

Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC

Quốc gia: Hà Nội - Việt Nam

Thành viên vàng

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thúy

ĐT: - DĐ: 0906 201 694

Xem gian hàng

NỘI DUNG CHI TIẾT

Bản chất của ISO 9001là quy định rõ việc cần làm, ai làm, trách nhiệm và quyền hạn đến đâu, các bước và thao tác thực hiện công việc để chuẩn hóa và viết thành quy trình hướng dẫn thực hiện. Khi các quy trình hướng dẫn đã được thiết lập thì phải tuân thủ thực hiện èChủ Doanh nghiệp kiểm soát được quá trình sản xuất và đảm bảo được chất lượng sản phẩm/ dịch vụ ổn định, tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.
Gía trị của Chứng chỉ ISO 9001: Có giá trị trên toàn thế giới thông qua logo và dấu hiệu công nhận của Diễn đàn công nhận quốc tế IAF.
Phạm vi áp dụng ISO 9001: tất cả mọi loại hình doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại.
Lợi ích: tạo ra lợi thế cạnh tranh, tạo niềm tin với khách hàng và đối tác, chất lượng sản phẩm và dịch vụ được đảm bảo, tạo môi trường làm việc hiệu quả, và quản lý được rủi ro.
Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượngcủa doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 do Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC cấp được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định và có giá trị trên toàn thế giới thông qua dấu  hiệu công nhận của Diễn đàn công  nhận quốc tế IAF.
Chi phí hợp lý, tiết kiệm nhất
Chứng chỉ hiện đại: ứng dụng công nghệ 4.0.

Liên hệ: 0906 201 694 
Email: nguyenthuy@tqc.vn
Website: http://tqc.vn/