DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP CHUẨN THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ

Ngày đăng: 20/02/2019

Giá: Liên hệ trực tiếp

THÔNG TIN NGƯỜI BÁN

Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC

Quốc gia: Hà Nội - Việt Nam

Thành viên vàng

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thúy

ĐT: - DĐ: 0906 201 694

Xem gian hàng

NỘI DUNG CHI TIẾT

Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC là đơn vị nhiều kinh nghiệm, có nhiều chuyên gia chuyên ngành kỹ thuật sâu và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định chứng nhận các sản phẩm phù hợp các Tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn Việt Nam:  TCVN
Tiêu chuẩn Quốc tế: ISO (Ủy bản Tiêu chuẩn hóa quốc tế), IEC (Ủy ban điện quốc tế), EC (Tiêu chuẩn cộng đồng chung Châu Âu), CAC (Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm Codex).
Tiêu chuẩn của các nước phát triển: BS (Anh), ASTM (Mỹ), DIN (Đức), JIS/JAS (Nhật), AS (Úc), KS (Hàn Quốc).
Chứng chỉ chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn Việt  Nam, Tiêu chuẩn quốc tế do Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng  TQC cấp được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định có giá trị toàn cầu.

Liên hệ: 0906 201 694
Email: nguyenthuy@tqc.vn
Website: http://tqc.vn/