Máy đo trị số OCTANE ERASPEC - ERALYTIC (Áo)

Ngày đăng: 10/01/2018

Xuất xứ: Áo

Bảo hành: 12 tháng

Phương thức thanh toán: chuyển khoản

Giao hàng: 6 - 8 tuần

Khả năng cung cấp: Toàn quốc

Giá: Liên hệ trực tiếp

THÔNG TIN NGƯỜI BÁN

Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt

Quốc gia: Hà Nội - Việt Nam

Thành viên vàng

Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Huế

ĐT: - DĐ: 0983889793

Xem gian hàng

NỘI DUNG CHI TIẾT

Thông tin sản phẩm máy đo trị số OCTANE ERASPEC - ERALYTIC (Áo):

 

Máy đo đa chỉ số CTANE ERASPEC - ERALYTIC (Áo)

HÃNG : ERALYTICS- ÁO
MODEL : ERASPEC 


Dự đoán chỉ số (trị số) octan RON, MON kể cả lọai xăng sử dụng phụ gia kim loại MMT
ASTM D 5845 Xác định 9 thành phần Oxygenates.
ASTM D6277 Xác định 15 loại Aromatic và Benzene.
Tổng hàm lượng Aromatic, Oxygen, Olefin và Saturate.
Xác định MMT và DCPD.
Đo khối lượng riêng của xăng 0- 1,999 g/cm3 , +/-0,0006 
Và 10 thông số đo dành riêng cho khách hàng
#trisooctan, #chisoron, #ASTMD5845, #ASTMD6277
Oxygenate:
MTBE            0 - 20 vol%, +/- 0,08%
TAME            0 - 25 vol%, +/-i 0,1%
ETBE             0 - 25 vol%, +/-0,1%
DIPE              0 - 20 vol% , +/-0,1%
Methanol        0 - 15 vol%, +/-0,05%
Ethanol           0 - 25 vol%, 0,15%
Iso-Propanol  0 - 20 vol%, +/-0,1%
2-Butanol       0 - 25 vol%, +/-0,1%
Tert-Butanol   0 - 25 vol%, 0,08% @ 11%
All other Oxygenate 0 - 20 vol%, +/-0,1%
Aromatic:
Benzene  0 - 10 vol%, +/-0,018%
Toluene             0 - 20 vol%, +/-0,3%
o-Xylene           0 - 20 vol%, +/-0,2%
p-Xylene           0 - 20 vol%, +/-0,2%
m-Xylene          0 - 20 vol%, +/-0,2%
Ethyl benzene    0 - 20 vol%, +/-0,2%
Propyl benzene  0 - 20 vol%, +/-0,2%
4-Ethyl toluene  0 - 20 vol%, +/-0,2%
Mesitylene         0 - 20 vol%, +/-0,2%
Pseudocumol     0 - 20 vol%, +/-0,2%
All other Aromatics  0 - 20 vol%, +/-0,2%
Tổng hàm lượng:
Total aromatic:      0 - 50 vol%, +/-0,8%
Total Olefin:          0 - 80 vol%, +/-0,7%
Di-Olefin:              0 -  15 vol%, +/- 0,18%
Oxygen:                  0 - 12m%, +/-0,04%
Saturate:                 0 - 100 vol%, +/-1,1%
Các thông số khác:
RON   70 - 105, +/-0,2
MON  65 - 100, +/-0,1
Antiknock Index    67 - 103, +/-0,2
MMT:  30 - 10000 mg/l, +/- 12mg/L
Manganese ( by MMT) 7,5 - 2500 mg/L, +/- 3mg/L
DCPD (Dicylopentadiene): 0  - 15 vol%, +/- 0,11%
Distillation fraction: IBP, T10, T50, T90, FBP
Driveability index 950 - 1380
VOC Emissions Calculator
Phụ tùng chọn thêm không bắt buộc
ES01-DIE Tích hợp tính năng phân tích dầu Diesel và
Bio diesel
Trị số cetane: 25 - 75
Chỉ số cetane: 30 - 70
Cetane improver: 0 - 5000ppm
Tổng hàm lượng aromatic: 0 -60%wt
Poly Nuclear aromatic: 0 - 40%wt
Đặc tính chưng cất: IBP, T85, T90, T95, FBP
Đo tỷ trong: 0,500 đến 1,999g/cm3 +/- 0,001g/cm3 
Liên hệ:
Ms. Huế -: 0983. 88 9793
Email: hue@saovietco.com; hue.saoviet@gmail.com