PT650D

Ngày đăng: 21/11/2017

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Khả năng cung cấp: 30 / Bộ

Giá: 7.980.000 VNĐ Bộ

THÔNG TIN NGƯỜI BÁN

Công ty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh

Quốc gia: Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Thành viên vàng

Người liên hệ: Business management

ĐT: - DĐ: 0909614551

Xem gian hàng