Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa


Xây dựng - Giao thông - Môi trường


  • Thay thế chất nhuộm hóa học bằng chất màu tự nhiên

    Với sự hỗ trợ từ Chương trình đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP), Công ty TNHH Dệt nhuộm Trung Thư - Hưng Yên đã phối hợp nghiên cứu áp dụng thành công công nghệ nhuộm vải bằng các chất màu tự nhiên thay thế chất nhuộm hóa học. Việc thay thế chất nhuộm hóa học giúp giảm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường; đặc biệt, sử dụng chất nhuộm màu tự nhiên góp phần duy trì sản phẩm dệt truyền thống của Việt Nam.Trước | Sau

Tìm kiếm

Tìm