Đặc sản Nghệ An

Chổi đót Diễn Đoài

16/07/2013

Xã Diễn đoài nằm phía Bắc huyện Diễn châu, xã có 1.670 hộ, đời sống nhân dân còn thấp, có hơn 90% số lao động làm kinh tế đồi rừng, chăn nuôi gia súc, làm nghề chổi đót.

Chổi đót được sản xuất ở 4 xóm tại  300 hộ gia đình của xã Diễn đoài, sản lượng trung bình hàng năm khoảng 2,4 triệu sản phẩm, doanh thu trung bình 60 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân hộ gia đình 12 triệu đồng/ năm và đây là nghề chính và thu nhập chính của hộ gia đình sản xuất chổi đót .

Chổi đót được sản xuất như sau: Chẻ tuốt mây, lựa chọn và xăp xếp nhãnh đót bằng nhau thành từng bố. tiến hành quấn cổ trước, sau đó buộc chặt vào cán chổi rồi đan 2 đường chân rết thành thân chổi và hoàn thiện. Chổi đót có màu vàng rơm+ xanh cốm, thân chổi dày, dẻo và có độ đan hồi tốt, và được két chặt vào cán chổi bằng các sợi mây và có sợi ni lông bọc bên ngoài.

Chổi đót được sản xuất theo quy mô hộ giá đình trình độ thủ công, sản phẩm không có nhãn hiệu. Thị trường trong tỉnh và các tỉnh miền Trung. Danh tiếng của chổi đót giới hạn trong phạm vị xã Diễn đoái- Huyện Diễn châu

Chổi đót Diễn đoài là sản phẩm nghề thủ công truyền thống của xã Diễn đoài, danh tiếng được lưu truyền trong huyện Diễn châu, sản phẩm tạo công  việc làm và thu nhập khá ổn định cho hơn 300 hộ dân.

Chổi đót Diễn đoài  là sản phẩm thông thường, tên địa danh chỉ địa điểm sản xuất  của cộng đồng dân cư địa phương.

Chổi đót Diễn đoài có thể sản xuất theo hướng công nghiệp, có tính thương mại, hiệu quả kinh tế -xã hội và có hướng phát triển tốt./

Tìm kiếm

Tìm