Đặc sản Nghệ An

Cốm Nghi Trung

16/07/2013

Nghi Trung là tên xã Nghi Trung, thuộc huyện Nghi Lộc là một huyện ven biển ở tỉnh Nghệ An, có diện tích 48,3 ha,  phía giáp thị xã Cửa Lò, phía Đông Nam giáp huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), phía Nam giáp thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên, phía Tây Nam giáp huyện Nam Đàn, phía Tây giáp huyện Đô Lương, phía Tây Bắc giáp huyện Yên Thành, và phía Bắc giáp huyện Diễn Châu; huyện Nghi Lộc có 33 đơn vị hành chính cấp xã và thị trấn Quán Hành.
Nghề cốm bắt đầu du nhập vào xóm Đông Thuận – xã Nghi Trung từ những năm 1992 đến nay. Cốm được sản xuất theo quy mô hộ gia đình, dây chuyền sản xuất  thủ công.
Hiện nay trên địa bàn Nghi Trung có 67 hộ  sản xuất, với sản lượng trung bình hàng năm đạt 11 tấn/năm, doanh thu trung bình hộ gia đình đạt 5- 7 triệu đồng/ năm, tạo việc làm cho hơn 150  lao động nông nhàn. Quy mô sản xuất hiện nay đang được mở rộng  đến nhiều hộ gia đình trong xã và các xã lân cận.
Về sản xuất: Mật được đun sôi ở nhiệt độ vừa phải, sau đó cho một lượng gạo nổ vào quấy đều, thêm gừng tươi giã nhỏ, đun nhẹ lửa,  múc ra khuôn, dùng thanh tre hoặc gỗ tươi ép lại rồi xắn miếng, không dán nhãn hiệu. Thị trường tiêu thụ trên địa bàn xã Nghi Trung và các xã của huyện Nghi Lộc.
 
Về chất lượng lượng Cốm Nghi Trung có màu vàng ươm, ăn giòn, có vị cay, ngọt của mật mía. Các chỉ tiêu dinh dưỡng:
TT Tên chỉ tiêu chất lượng Đơn vị tính Kết quả kiểm tra
1 Hàm lượng Protein % 4,19
2 Hàm lượng Carbohydrates % 50,26
3 Hàm lượng Tinh bột % 45,23
4 Hàm lượng Chất xơ % 45,23

Với tích chất cảm quan và các chỉ tiêu dinh dưỡng cho thấy Cốm Nghi Trung không có gì khác biệt với sản phẩm cốm có trên thị trường.
Cốm Nghi Trung là một sản phẩm mới du  nhập vào xã Nghi Trung từ những năm 90 và được nhân dân xóm 21 duy trì và phát triển, tạo việc làm và tạo thu nhập thêm cho hộ gia đình. Danh tiếng Cốm Nghi Trung chỉ giới hạn trong huyện Nghi Lộc.
Cốm Nghi Trung là sản phẩm thông thường, địa danh Nghi Trung là mô tả địa điểm sản xuất sản phẩm (Theo Nghị định số 122/2010/NĐ-Cp ngày 31/12/2010 của Chính phủ và Công văn số  854/SHTT- PCCS ngày 10/6/2009 của Cục SHTT )
Cốm mới được du nhập và sản xuất tại Nghi Trung từ những năm 90, sản xuất theo hướng tự phát, quy trình sản xuất theo hướng công nghiệp, sản lượng hàng năm không đáng kể.

Tìm kiếm

Tìm