Đặc sản Nghệ An

 • Cốm Nghi Trung
  Cốm Nghi Trung

  Nghề cốm bắt đầu du nhập vào xóm Đông Thuận – xã Nghi Trung từ những năm 1992 đến nay. Cốm được sản xuất theo quy mô hộ gia đình, dây chuyền sản xuất  thủ công. 

   


 • Chổi đót Diễn Đoài
  Chổi đót Diễn Đoài

  Chổi đót được sản xuất ở 4 xóm tại  300 hộ gia đình của xã Diễn đoài, sản lượng trung bình hàng năm khoảng 2,4 triệu sản phẩm, doanh thu trung bình 60 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân hộ gia đình 12 triệu đồng/ năm và đây là nghề chính và thu nhập chính của hộ gia đình sản xuất chổi đót .

   


 • Chè gay Anh Sơn
  Chè gay Anh Sơn

  Chè Gay Anh Sơn được trồng  trên các địa bàn có khí hậu lạnh ở vùng rừng sâu huyện Anh sơn. Hiện nay chè gay được trồng tại 3013 hộ gia đình ở 4 xã, chủ yếu là các xã  Khai Sơn, Cao Sơn, Lĩnh sơn và Long Sơn, sản lượng trung bình hàng năm 9488 tấn, doanh thu trung bình 28 triệu đồng hộ/ năm


 • Chanh Quả Nam Đàn
  Chanh Quả Nam Đàn

  Chanh Nam Đàn được trồng tại 450 hộ gia đình với diện tích 285 ha, sản lượng trung bình hàng năm đạt 2.500 tấn, doanh thu trung bình 27tỷ, thu nhập trung bình của hộ sản xuất 15 triệu đồng/nă


 • Bánh gai xứ Dừa
  Bánh gai xứ Dừa

  Bánh gai xứ Dừa được sản xuất quy mô hộ gia đình, thủ công truyền thống và kinh nghiệm sản xuất lâu năm


Trước | Sau

Tìm kiếm

Tìm